Phân tích kết quả đo độ mặn nước ngọt – ứng dụng máy đo độ mặn

Bài viết hay

Máy đo độ mặn

Máy đo độ mặn là một thiết bị được thiết kế để đo độ mặn, hoặc hòa tan muối nội dung, trong một giải pháp .Vì độ mặn ảnh hưởng đến cả độ dẫn điện và trọng lượng riêng của dung dịch, nên một máy đo độ mặn thường bao gồm một đồng hồ đo điện tử hoặc tỷ trọng kế và một số phương tiện chuyển đổi các số đọc đó thành số đo độ mặn. Máy đo độ mặn có thể được hiệu chuẩn theo micromhos , một đơn vị đo độ dẫn điện , (thường là 0-22) hoặc hiệu chuẩn trực tiếp cho muối tính bằng ‘hạt trên mỗi gallon’ (0-0,5). Một giá trị thông thường trên tàu sẽ là 2 micromhos hoặc 0,05 hạt trên mỗi gallon. Việc đọc hai lần giá trị này có thể kích hoạt đèn cảnh báo hoặc báo động.

Ứng dụng máy đo độ mặn

Máy tạo nước ngọt ( Máy bay hơi ) sử dụng may do do man trên quá trình xả của sản phẩm chưng cất để đánh giá chất lượng của nước. Nước từ thiết bị bay hơi có thể được sử dụng để cung cấp nước uống được, vì vậy nước mặn không được mong muốn cho con người.

Ứng dụng máy đo độ mặn
Ứng dụng máy đo độ mặn

Ở một số tàu, sản phẩm chưng cất chất lượng cực cao được yêu cầu để sử dụng trong nồi hơi ống nước, nơi nước mặn sẽ rất nguy hiểm. Trong những con tàu này, một máy đo độ mặn cũng được lắp đặt trên hệ thống cấp liệu, nơi nó sẽ cảnh báo kỹ sư về bất kỳ ô nhiễm muối nào. Máy đo độ mặn có thể tự động chuyển đầu ra của thiết bị bay hơi từ nước ngọt sang bồn chứa nước cấp, tùy thuộc vào chất lượng nước.  Các cao chất lượng (độ mặn thấp hơn) là cần thiết cho nước cấp nồi hơi , không phải để uống.

Phân tích kết quả đo độ mặn nước ngọt

Độ mặn là một phép đo quan trọng trong nước biển hoặc ở các cửa sông nơi nước ngọt từ sông hoặc suối trộn với nước biển mặn vì các sinh vật dưới nước có khả năng khác nhau để tồn tại và phát triển ở các độ mặn khác nhau. Các sinh vật nước mặn tồn tại ở độ mặn lên đến 40 ppt, nhưng nhiều sinh vật nước ngọt không thể sống ở độ mặn trên 1 ppt.

Độ mặn ảnh hưởng đến nồng độ oxy hòa tan trong nước. Độ hòa tan của oxy trong nước giảm khi độ mặn tăng lên. Độ hòa tan của oxy trong nước biển ít hơn khoảng 20% ​​so với nước ngọt ở cùng nhiệt độ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *