chuẩn_mực_kế_toán

Tìm hiểu chi tiết về chuẩn mực kế toán là gì?

Bài viết hay

Chuẩn mực kế toán được biết là gồm các quy định cùng với phương pháp kế toán cơ bản nhất để có thể lập được các loại báo cáo tài chính. Vậy ý nghĩa của chuẩn mực kế toán là như thế nào? Hãy cùng với Nguyên Anh tax tìm hiểu chi tiết thông qua nội dung bài viết bên dưới đây nhé.

Xem thêm: Kế toán trọn gói

Như thế nào là chuẩn mực kế toán?

Là một tập hợp các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản nhằm hướng dẫn người làm kế toán nhận thức ghi chép và hạch toán các giao dịch kinh tế xảy ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Như thế nào là chuẩn mực kế toán

 Cấu trúc của chuẩn mực kế toán bao gồm các phần sau:

  •         Mục đích của chuẩn mực
  •         Phạm vi của chuẩn mực
  •         Các định nghĩa được sử dụng trong chuẩn mực
  •         Phần nội dung chính bao gồm các nguyên tắc  phương pháp và yêu cầu đối với thông tin tài chính.

Chuẩn mục kế toán ở Việt Nam có những đặc điểm nào?

Ban hành trên cơ sở chuẩn mực kế toán Quốc tế : Những chuẩn mục này đã được soạn thảo dựa trên cơ sở chuẩn mực kế toán Quốc tế và được ban hành nhưng có một số chỉnh sửa bổ sung. Điều này được Luật kế toán vào năm 2015 quy định rõ: Bộ tài chính quy định chuẩn mực kế toán, chuẩn mực của đạo đức nghề nghiệp kế toán dựa trên cơ sở chuẩn 5 mực kế toán quốc tế rất phù hợp với các điều kiện cụ thể ở Việt Nam.

Việc xây dựng một chuẩn mực trong kế toán ở Việt Nam căn cứ trên các chuẩn mực Quốc tế đã sớm được công nhận.

Số lượng chuẩn mực ở Việt Nam không tương đương với chuẩn mực Quốc tế mặc dù chúng được biên soạn trên các chuẩn mực toàn cầu.

Hệ thống chuẩn mực của Việt nam gồm có 26 mục và được bộ tài chính ban hành theo 5 đợt với 5 quyết định và 6 thông tư.

Xem ngay: Bảng giá dịch vụ kế toán

chuẩn mực kế toán

So với 38 chuẩn mực của kế toán Quốc tế hiện hành (9 IFRS và 29 IAS ) thì Việt Nam còn thiếu nhiều chuẩn mực tương đương. Chính những điều này cho thấy được các chuẩn mực ở VIệt Nam hiện nay còn hạn chế  và phải được nghiên cứu cùng với biên soạn để phù hợp và bắt kịp với thế giới.

3. Những ý nghĩa mà chuẩn mực của kế toán doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán được tạo ra để giúp minh bạch hóa các thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty có khả năng phản ánh chính xác tình hình hiện tại của công ty và là cơ sở để so sánh tình hình tài chính của các công ty với nhau.

Xây dựng niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi đánh giá thông tin tài chính doanh nghiệp minh bạch.

Đối với các công ty muốn niêm yết trên sàn chứng khoán thông tin phải được công khai  và báo cáo tài chính phải trung thực. Đây là  chuẩn mực chung cho các công ty trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính và là cơ sở để các nhà đầu tư quan tâm xác minh và xem xét tính trung thực của báo cáo tài chính. Do đó các chuẩn mực này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thị trường chứng khoán  và thu hút vốn đầu tư.

Với những chia sẻ về hệ thống chuẩn mực trong lĩnh vực kế toán mà nguyenanhtax.vn đã chia sẻ trên đây. Mong rằng bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan đến nội dung này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *