Vấn đề an toàn trong việc sử dụng Palang xích lắc tay

Bài viết hay

Nguy hiểm thoát ra khi tải được vận chuyển hoặc nâng bằng vận thăng, đặc biệt là khi thiết bị không được sử dụng đúng cách hoặc được bảo trì kém. Vì có thể xảy ra sự cố và thương tích nghiêm trọng, các biện pháp phòng ngừa và đào tạo an toàn đặc biệt được áp dụng cho việc vận hành, bảo trì và kiểm tra pa lăng xích lắc tay.

Luôn đảm bảo rằng bạn xác minh trọng lượng của tải, giàn và palăng và đảm bảo nó thấp hơn trọng lượng hỗ trợ tối đa của dầm nâng, luôn xác minh trọng lượng nâng của dầm, trước khi cẩu.

CẢNH BÁO: Sử dụng palang xích không đúng cách có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng để tránh những nguy cơ sau:

KHÔNG BAO GIỜ:

Sử dụng vận thăng để nâng, đỡ hoặc vận chuyển người.
Nâng hoặc vận chuyển hàng hóa trên hoặc gần người.
Nâng nhiều hơn tải định mức.
Sử dụng vận thăng nếu thiếu hoặc gãy chốt móc.
Nâng tải trừ khi nó nằm ngay dưới móc.
Giật tải hoặc ngăn tải đột ngột.
Sử dụng xích tải bị xoắn, gấp khúc, bị hỏng hoặc bị kéo căng.
Swing một tải treo.
Hỗ trợ tải trọng trên đầu của móc.

LUÔN LUÔN:

  • Đọc hướng dẫn vận hành, hướng dẫn an toàn, được đào tạo nếu cần.
  • Biết trọng lượng của tải, trọng lượng của giàn và trọng lượng của vận thăng, đảm bảo nó nằm dưới trọng lượng hỗ trợ tối đa của kết cấu, (dầm nâng).
  • Kiểm tra thiết bị, vận thăng, cáp treo và cấu trúc của bạn để đảm bảo khả năng sử dụng.
  • Đảm bảo rằng bạn và những người khác không có tải.
  • Chỉ vận hành vận thăng khi bạn có đủ sức khỏe.
  • Đảm bảo vận thăng được kiểm tra định kỳ bởi cá nhân được ủy quyền.
  • Đảm bảo các kết cấu hỗ trợ và thiết bị gắn tải đủ chắc chắn để giữ trọng lượng của tải và palăng.
  • Kiểm tra phanh trước khi sử dụng.
  • Luôn chú ý đến tải trọng khi vận hành vận thăng
  • Sử dụng các dòng thẻ, không được tải hoặc nâng.

Hoàn thành tuân thủ các bước trên, xem xét các bước của công việc, các mối nguy hiểm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *